xoves, 30 de maio de 2024

Prazas de aloxamento no Servizo Universitario de Residencias da USC, 2024-2025

 Prazas de aloxamento no Servizo Universitario de Residencias da USC, 2024-2025


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: ata o 27 de xuño de 2024 ás 14.00 h. a través do formulario web dipoñible en www.usc.gal/gl/servizos/area/residencias/acceso-servizo-universitario-residencias/convocatoria-ordinaria-prazas-aloxamento

  • Presentarase unha única solicitude por persoa (agás no caso de solicitar praza nos dous campus: un formulario para Santiago e un formulario para Lugo)
  • O estudantado de nova admisión poderán solicitar a praza para o grupo I e o grupo II marcando as 2 opcións no mesmo impreso.
  • As solicitantes de readmisión sen cambios nos membros da unidade familiar non teñen que achegar documentación. O resto dos/as solicitantes deberán achegar, ademais do formulario de solicitude asinado por todos os membros da unidade familiar, a documentación que corresponda segundo o indicado no punto 6 das Bases da convocatoria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Viaxar no verán en tren e autobús con desconto

 Viaxar no verán en tren e autobús con desconto  A partir do día 15 de xuño vai estar dispoñible, na web do Ministerio de Transportes , o se...